Detašovaná pracoviště

Správa CHKO Labské pískovce >> Správa CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Správa CHKO Labské pískovce

Správa CHKO Labské pískovce

Teplická 424/69, 405 02 Děčín
Tel.: +420 412 518 202

pracoviště Ústí nad Labem
Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: + 420 475 220 525


+420 412 518 202 nebo +420 412 518 287
+420 412 518 929 (nebo provolba na jednotlivé pracovníky)
labpis@ + přípona nature.cz

ID DS: 6npdyiv

Upozornění! Od 1.1.2015 došlo ke změně organizační struktury AOPK ČR a naše pracoviště se tak stává součástí nově zřízeného regionálního pracoviště (RP) Ústecko!

AOPK ČR, regionální pracoviště Ústecko zahrnuje bývalá RP SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem a SCHKO České středohoří. S touto změnou došlo ke zrušení datové schránky SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem. K zasílání datových zpráv proto prosím používejte jednotnou ID DS: 6npdyiv


Korespondenční adresy:

AOPK ČR, RP Ústecko
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

AOPK ČR, RP Ústecko
Oddělení SCHKO České středohoří  
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

AOPK ČR, RP Ústecko
Oddělení SCHKO Labské pískovce  
Teplická 424/69    
405 02 Děčín

AOPK ČR, RP Ústecko
detašované pracoviště Ústí nad Labem    
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem

podrobné kontakty - http://ustecko.ochranaprirody.cz/

 

Bližší informace k nové organizační struktuře AOPK ČR naleznete zde: Nová organizační struktura AOPK ČR

Na aktualizaci internetových stránek se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení.

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce 

 

Oblast tvoří z největší části křídové druhohorní sedimenty. Pozdější sopečná činnost rozlámala až 1 km mocnou pískovcovou desku soustavou zlomů. Po další milióny let byla tvářnost krajiny modelována nejrůznějšími erozivními silami. K základním tvarům území patří údolí tvaru soutěsek a kaňonů, obklopené věžemi a masivy místy tvořícími skalní města. Kaňon Labe mezi Děčínem a Hřenskem představuje jedinečný přírodní útvar. Mezi důležité přítoky patří říčky Kamenice, jejíž soutěsky mohou návštěvníci proplout, a Křinice. Rostlinstvo je druhově podmíněno pískovcovým, málo úživným podkladem a vázáno na extrémní teplotní výkyvy i nedostatek vláhy. Na třetihorních čedičových a znělcových vyvřelinách rostou květnaté bučiny, v jejichž podrostu najdeme například: kyčelnici devítilistou, lýkovec jedovatý nebo mařinku vonnou. Chladnomilnou flóru zastupují vranec jedlový, violka dvoukvětá nebo žebrovice různolistá. Rokle a stěny vlhkých skal jsou porostlé vzácným a významným rojovníkem bahenním i celou řadou mechů a játrovek, mezi mechorosty najdeme množství zajímavých druhů, například dřípovičník zpeřený, chudozubník Brownův nebo křepenku bledou.

Mnohotvárnost území umožňuje existenci celé řady živočichů na relativně malém prostoru. Početná je lovná zvěř, zejména jeleni, srnci a černá zvěř. Běžné jsou také lišky a kuny, charakteristickými obyvateli skal jsou rejskové a plchové. Opět se tu vyskytuje rys, který si jako původní zvěř našich lesů zasluhuje všestrannou ochranu. Při potocích žijí ledňáček, konipas horský a skorec vodní. Mezi sedmi druhy sov najdeme např. výra velkého, kulíška nejmenšího nebo sýce rousného. Dosud zde hnízdí dva až tři páry čápa černého, další druhy ptáků nalezly útočiště ve skalách.

Známky lidské činnosti se datují od střední doby kamenné, přes dobu pozdně hradištní a kolonizaci dodneška. Vznikala řada vsí a sídel, nejvýznamnější cesty tehdy chránily skalní hrady. Už od 18. století se Labské pískovce stávají atraktivním cílem turistů, horolezců a milovníků přírody. Více naleznete na stránkách Základní údaje o CHKO.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1972
Rozloha: 250 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 1 národní přírodní rezervace (Kaňon Labe)
11 přírodních rezervací
6 přírodních památek
Jiné údaje: Dále je v působnosti pracoviště národní přírodní rezervace Jezerka
Správa CHKO Labské pískovce

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt