Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Česko - německé setkání na Černé louce u Adolfova

Česko - německé setkání na Černé louce u Adolfova

Česko - německé setkání na Černé louce u Adolfova

15.8.2012

V sobotu 14. července proběhlo setkání německých dobrovolných ochránců přírody podílejících se na projektu „Bergwiesen im Osterzgebirge“ s jejich českými kolegy.

V sobotu 14. července proběhlo setkání německých dobrovolných ochránců přírody podílejících se na projektu „Bergwiesen im Osterzgebirge“ s jejich českými kolegy. Místem setkání byla Přírodní rezervace Černá louka u Adolfova v Krušných horách, která na české straně plynule navazuje na jejich řešené území. Německé kolegy zajímaly nejen zkušenosti s probíhajícím managementem luk v tomto chráněném území, ale především také revitalizace Černého potoka, která zde byla realizována díky Operačnímu programu Životní prostředí v letech 2009-2010. O průběhu realizace celého projektu seznámil účastníky exkurze Ing. Jiří Rous z projektové kanceláře Terén Design s.r.o., přírodovědné hodnoty lokality všem přiblížili pracovníci CHKO Labské pískovce a Krajského střediska v Ústí n.L. Ze zajímavých rostlin jsme mohli v den exkurze zastihnout v květu např. lilii cibulkonosnou (Lilium bulbiferum), vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia), všivec lesní (Pedicularis sylvatica) či hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), z obratlovců měli účastníci možnost pozorovat např. bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), ťuhýka šedého (Lanius excubitor), jeřába popelavého (Grus grus), ropuchu obecnou (Bufo bufo) čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a mnoho dalších. Z bezobratlích pak např. šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula), vážku obecnou (Sympetrum vulgarum), vážku tmavou (Sympetrum danae), vážku čtyřskvrnnou (Libellula quadrimaculata). Jako bonus pro německé kolegy jsme zajistili přelet a pravidelné kroužení čápa černého (Ciconia nigra) nad hlavami všech účastníků.

 

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt