Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Hnízdění sokolů stěhovavých a čápů černých

Hnízdění sokolů stěhovavých a čápů černých

Hnízdění sokolů stěhovavých a čápů černých

15.4.2013

Správa CHKO Labské pískovce a krajské středisko Ústí nad Labem sděluje všem návštěvníkům tohoto území, že se na svá hnízdiště  vracejí zvláště chráněné druhy ptáků. Správa monitoruje od první poloviny měsíce března jejich tradiční i nová hnízdiště.

Informace o probíhajícím hnízdění sokolů stěhovavých a čápů černých na území CHKO Labské pískovce

 

Správa CHKO Labské pískovce a krajské středisko Ústí nad Labem sděluje všem návštěvníkům tohoto území, že se na svá hnízdiště  vracejí zvláště chráněné druhy ptáků. Správa monitoruje od první poloviny měsíce března jejich tradiční i nová hnízdiště.

K dnešnímu dni evidujeme  několik obsazených hnízdišť sokola stěhovavého a také čápa černého.

Kvůli zajištění potřebného klidu pro hnízdění těchto zvláště chráněnných druhů ptáků Správa CHKO žádá návštěvníky o omezení vstupu do okolí jejich hnízdišť a respektování klidu potřebného pro úspěšné hnízdění.

Jedná se o následující oblasti:

Labské údolí levý břeh: Citadela, Ústecká věž, Kyklop uzavřeny od 25.2. 2013 do 30.6. 2013
Labské údolí pravý břeh: Růžové hřebeny, věž Golem uzavřeny od 10.4. 2013 do 31.7 2013 a okolí Růžového pilíře uzavřeno od 12.4.2013 do 30.6. 2013
Oblast Bělá: Faraon uzavřen od 10.4. 2013 do 31.7 2013 , Velká věž, Bělská jehla uzavřeny od 27.2. 2013 do 30.6. 2013

Ostrov: okolí Obra včetně jeskyně pod Obrem uzavřeno od 27.3. 2013 do 30.6. 2013

 Libouchec, Nad Stěnami od 10.4. 2013 do 30.6 2013

Uzavírky jsou  v terénu označeny páskami a informačními cedulemi.

Správa CHKO Labské pískovce spolupracuje při vyhledávání a označování hnízdišť s Českým horolezeckým svazem,OVK Labské pískovce. Prosíme všechny návštěvníky a zejména horolezce, aby respektovali dočasné uzavírky a nerušili tak hnízdění sokolů stěhovavých a čápů černých.

Foto č. 1: Mládě sokola na hnízdě, autor:Václav Sojka

Foto č. 2: Čáp černý, duben 2013, autor:Václav Sojka

Foto č. 3: Označení dočasně uzavřených ploch v terénu barevnými páskami a informační cedulí 2013, autor: Miroslav Rybář

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt