Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Jak dopadl letošní monitoring „echt“ českého hvozdíku?

Jak dopadl letošní monitoring „echt“ českého hvozdíku?

Jak dopadl letošní monitoring „echt“ českého hvozdíku?

2.7.2012

Monitoring českého hvozdíku v roce 2012

V předposledním červnovém týdnu proběhl monitoring populace evropsky významného a kriticky ohroženého českého endemitu - hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius subsp. bohemicus). Monitoring proběhl na jediných dvou známých lokalitách tohoto druhu v ČR – na původní lokalitě Kleneč u Roudnice n.L. odkud byl tento druh popsán, a na stráni Na kamenici u Kyškovic, kam byl v 90.letech uměle vysazen a kde je v současně době sledováno jeho další šíření.

Základní monitorovací jednotkou je počet trsů, které vznikly klonálním růstem každého jedince. Na lokalitách se počítají všechny jedinci (trsy), dále se zjišťuje počet kvetoucích/nekvetoucích trsů a celkový počet květů. Hvozdík písečný český se monitoruje  s frekvencí třikrát za šestileté období, resp. jednou za dva roky (tj. v letech 2010, 2012, 2014). Nejvhodnější období pro monitoring je v době květu hvozdíku, které obvykle spadá do první poloviny června.

Po celodenním úsilí bylo na ploše necelých 0,5 ha na lokalitě Kleneč zjištěno 1873 trsů rostlin (648 kvetoucích, 1225 nekvetoucích) s celkovým počtem 5240 květů. Na lokalitě Na kamenici u Kyškovic jsme zaznamenali 215 trsů (17 kvetoucích, 198 nekvetoucích) s 519 květy.

Ve srovnání s počty z minulého sčítání lze konstatovat, že např. na lokalitě Kleneč došlo ke zvýšení o 400 jedinců. Skutečný nárůst je však prakticky mnohem vyšší, neboť jednotlivé semenáčky, které během minulého monitoringu byly sčítány vedle sebe jako samostatné rostliny, jsou dnes srostlé dohromady a už nejsou identifikovatelné jako samostatní jedinci.

Autor fotografií: Jiří Bělohoubek

 

 

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt