Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Krajové odrůdy se vracejí do krajiny Labských pískovců

Krajové odrůdy se vracejí do krajiny Labských pískovců

Krajové odrůdy se vracejí do krajiny Labských pískovců

12.11.2012

AOPK ČR, Správa CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem ve spolupráci s několika vlastníky pozemků v obci Srbská Kamenice a zemědělským hospodářem Bc. M. Tyrychtrem obnovují sady a liniovou zeleň na území obce.

Vedení obce Srbská Kamenice připravilo pro občany velmi zajímavou akci. Nadšenci z obce si vysadili svůj vlastní ovocný strom, který ošetřili nátěrem a oplocením proti okusu zvěří. Některé vysazené stromy dostaly i „talisman“ - označení s vyobrazením druhu ovoce, které budou stromy plodit a se jménem rodiny či občana, který strom vysadil a nadále o něj bude pečovat.

Myšlenka záchrany starých krajových odrůd nejen jako kulturního dědictví, ale významné složky kulturní krajiny, započala v území zhruba před 15 lety za účasti občanského sdružení EC Meluzína a Střední zemědělské a zahradnické školy A.E. Komerse v Děčíně Libverda. Odborníci z Libverdy  uspořádají i besedu pro občany, jak pečovat o vysazené stromy. Přejeme této iniciativě pokračování i v dalších letech.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt