Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Monitoring prstnatce májového u Libouchce

Monitoring prstnatce májového u Libouchce

Monitoring prstnatce májového u Libouchce

26.7.2012

V letošním roce bylo na lokalitě zjištěno 1736 jedinců prstnatce.

V letošním roce proběhl další monitoring populace ohroženého prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) na lokalitě Vstavačová louka u Libouchce. Monitoring je prováděn mj. také za účelem hodnocení úspěšnosti realizovaných biotechnických opatření (kosení) financovaných v rámci Programu péče o krajinu a to z titulu B, vztahující se k volné krajině. Travní porosty jsou na ploše 0,4 ha 2x ročně koseny v termínech počátek července a v září. S ohledem na vyskytující se hmyz (modrásci) se kosení provádí mozaikovitě s ponecháním nepokosených pruhů. V letošním roce bylo na lokalitě zjištěno 1736 jedinců prstnatce, což je o cca 380 jedinců méně, než při sčítání v r. 2010. Vzhledem k abnormálnímu chování vstavačovitých na celém našem území po letošní tuhé zimě, to není až tak špatný výsledek.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt