Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Povídání o Labských pískovcích

Povídání o Labských pískovcích

Povídání o Labských pískovcích

9.8.2011

V úterý 9.8.2011 Správa CHKO Labské pískovce uskutečnila přednášku pro tábor mladých horolezců z Prahy, kteří v těchto dnech pobývají v Ostrově u Děčína.

V úterý 9.8.2011 Správa CHKO Labské pískovce uskutečnila přednášku pro tábor mladých horolezců z Prahy, kteří v těchto dnech pobývají v Ostrově u Děčína. 

Na základě pokračující spolupráce s Českým horolezeckým svazem a správcem místní lezecké oblasti J. Pletichou připravila Správa CHKO přednášku na téma "Ochrana přírody, krajiny a seznámení s pravidly pro pohyb návštěvníků a horolezců na území CHKO“.

Mladým horolezčatům byly představeny přírodní krásy této oblasti. Byla seznámena s chráněnými druhy živočichů, s geologií a vznikem zdejší krajiny, kulturou Labských pískovců, zonací CHKO a pravidly stanovenými zákonem o ochraně přírody. Dětem byla na několika případech popsána aplikovaná ekologie a ochrana přírody v praxi. Seznámily se blíže se životem bobra evropského a sokola stěhovavého. Na konkrétních ochranářských opatřeních při hnízdění sokola na pískovcových stěnách a věžích byli horolezci seznámeni s problémy a riziky, které mohou nastat při střetu ochrany přírody a užívání přírody pro sportovní účely. 

Cílem této přednášky bylo seznámit budoucí nové návštěvníky s krásou krajiny Labských pískovců, její ochranou, přírodními stanovišti a jejich druhy. Dále zejména mládež nadchnout pro ochranu přírody a zvláště chráněných druhů a informovat je o probíhající dobré spolupráci mezi ochranáři a horolezci na území CHKO LP.

Mladým horolezcům chceme tímto poděkovat za jejich zájem a čas. Do budoucna si za Správu CHKO LP přejeme více takto nadšených dětí a věříme, že současná dobrá spolupráce mezi horolezci a ochranáři bude i nadále pokračovat.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt