Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Přehlášení přírodní rezervace Niva Olšového potoka

Přehlášení přírodní rezervace Niva Olšového potoka

Přehlášení přírodní rezervace Niva Olšového potoka

7.10.2013

Dne 30. září Správa CHKO Labské pískovce vydala po proběhlém řízení Nařízení č. 3/2013, kterým se přehlašuje přírodní rezervace Niva Olšového potoka v k.ú. Petrovice u Chabařovic.

Novým zřizovacím předpisem byla upravena definice předmětu ochrany na znění, které lépe vystihuje charakter a cennost tohoto území. Předmětem ochrany přírodní rezervace je meandrující tok Olšového potoka, jeho potoční niva se zachovalými břehovými porosty, mokřadní biotopy a druhově bohaté luční porosty a na ně vázané zvláště chráněné či ohrožené druhy rostlin a živočichů. Byl rovněž schválen plán péče o tuto přírodní rezervaci na období 2013 - 2022. Nový zřizovací předpis nabude účinnosti 15. 10. 2013.

Koprník štětinolistý

Olšový potok

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt