Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Příroda překvapuje na každém kroku

Příroda překvapuje na každém kroku

Příroda překvapuje na každém kroku

23.7.2012

Nové lokality domácích zástupců orchidejí.

Ať se to zdá nemožné, v loňském roce se na území CHKO Labské pískovce podařilo najít dvě nové lokality našeho domácího zástupce orchidejí vstavače osmahlého (Orchis ustulata), což Správa považovala za úkaz zlepšujícího se stavu přírody a ukázku vhodného managementu nastaveného na určitých lučních porostech.

V letošním roce se při terénní pochůzce podařilo najít ještě dalšího zástupce z rodiny orchidejí a to nepoměrně vzácnější druh kruštík bahenní (Epipactis palustris). Lokalita se nachází v okolí obce Tisá na svahové louce a plocha není větší než 2 m2, přesto se zde nachází okolo 40 exeplářů.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt