Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Ptačí rok v Labských pískovcích - orel mořský

Ptačí rok v Labských pískovcích - orel mořský

Ptačí rok v Labských pískovcích - orel mořský

15.4.2014

V dubnu představujeme v rámci cyklu Ptačí rok v Labských pískovcích další významný ptačí druh - orla mořského.

Orel mořský je bezesporu jedním z nejimpozantnějších zvířat našeho ptačího světa, kterého nelze s jiným dravcem zaměnit. Rozpětí jeho křídel dosahuje téměř 2,5 m a samice je vždy, tak jako u jiných dravých ptáků, výrazně větší než samec. Obývá Evropu a takřka celou Asii. Na rozdíl od jiných druhů orlů je spíše obyvatelem nížin.

V průběhu minulých století byl druh ve velké části Evropy vyhuben, koncem dvacátého století se v důsledku jeho ochrany na řadu původních hnízdišť opět vrátil. Území našeho státu bylo v minulosti přirozeným hnízdištěm tohoto druhu, patrně poslední hnízdiště na Moravě zanikla na počátku dvacátého století. V následujících desetiletích orel využíval naše území pouze jako zimoviště. První úspěšné opětovné zahnízdění bylo prokázáno v roce 1986 na Třeboňsku. V následujících letech se počet hnízdících párů postupně zvyšoval a v současné době hnízdí v České republice okolo 100 párů.

S orlem mořským se můžeme setkat nejčastěji v okolí větších vodních nádrží, řek, rybničních soustav i jednotlivých větších rybníků, kde vysedává na místech s dobrým rozhledem. V době potulek ale zalétá i poměrně daleko od vody. Orel mořský vyhledává především uhynulé či zraněné jedince a přiživuje se i na zbytcích potravy jiných predátorů. Zastává tak v přírodě sanitární funkci. Převážnou část jeho potravy tvoří ryby a vodní ptáci, případně drobní savci. Orel v naší přírodě hnízdí na stromech, kde buduje mohutné stavby, které mohou dosáhnout hmotnosti až několika set kilogramů. Orli si u nás v důsledku nedostatku vhodných starých stromům staví svá hnízda i v mladých porostech a hnízda jsou nestabilní. Jedinou možností, jak hnízdo zachránit, je vybudování podpěr a jeho stabilizace. Pokud druh není při hnízdění rušen, může se zdržovat i v kulturní krajině. Pro jeho podporu se využívají i další možnosti aktivní ochrany jako je zimní přikrmování rybami či jiným masem.

Orel mořský zasluhuje nejvyšší ochrany a je řazen mezi kriticky ohrožené druhy naší fauny. Přesto však stále může docházet k jejich pronásledování, ohrožování kladením otrávených návnad v podobě uhynulých zvířat napuštěných jedem či k nelegálním odstřelům.

 V minulosti do naší oblasti pouze vzácně a nepravidelně zalétával. V souvislosti se zvyšováním jeho stavů zejména v Polsku a Německu se pozorování a zimování orlů mořských stává i u nás pravidelnější a v posledních letech dokonce i hnízdí. Ve Šluknovském výběžku hnízdí přibližně 2 páry a v Labských pískovcích 1 pár.

autor perokresby: Petr Nesvatba

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt