Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Rorýsové vyrážejí na cestu do zimovišť – zateplujme tak, aby se na jaře měli kam vrátit

Rorýsové vyrážejí na cestu do zimovišť – zateplujme tak, aby se na jaře měli kam vrátit

Rorýsové vyrážejí na cestu do zimovišť – zateplujme tak, aby se na jaře měli kam vrátit

10.8.2011

Středisko Ústí n.L. se i v letošní sezóně věnovalo ochraně (nejen) zvláště chráněných druhů živočichů vázaných na lidská sídla.

Biotopy těchto živočichů jsou ohroženy realizací stavebních a zateplovacích prací. I přes veškeré úsilí pracovníků ochrany přírody je situace stále nepříznivá. Zejména v panelových domech nalézá hnízdní biotopy a úkryty hned několik druhů ptáků a zástupců netopýrů. Z ptáků je to především ohrožený rorýs obecný (Apus apus). Poměrně častým obyvatelem otvorů ve zdivu je také vrabec domácí. V menší míře se můžeme setkat s poštolkou nebo silně ohroženou kavkou a sýčkem. Nelze zapomenout ani na přisedlá hnízda jiřičky obecné. Z netopýrů se v panelácích nejčastěji objevuje netopýr rezavý a pestrý, dále netopýři hvízdavý a večerní. Středisko v Ústí nad Labem aktivně podporuje ochranu stávajících biotopů, případně budování náhradních stanovišť.

Otvory do podstřeší panelového domu, kde byl prokázán výskyt netopýrů i rorýse (Kadaň).

 

Úprava vstupu do podstřeší po zateplení, nově vybudované průduchy byly okamžitě využívány (Kadaň).

Kavky používají ke vstupu do podstřeší větrací otvory (Varnsdorf).

Hmatatelný důkaz výskytu rorýse (Ústí n.L.).

Budky pro rorýse i netopýry - kompenzační opatření na lokalitě s výskytem obou skupin ZCHD (Ústí n.L.).

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt