Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Seminář k OP ŽP, Prioritní osa 1 (podoblast 1.3.2) a Prioritní osa 6

Seminář k OP ŽP, Prioritní osa 1 (podoblast 1.3.2) a Prioritní osa 6

Seminář k OP ŽP, Prioritní osa 1 (podoblast 1.3.2) a Prioritní osa 6

9.2.2011

8.února 2011 uspořádala AOPK ČR, středisko Ústí nad Labem ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje seminář k Operačnímu programu Životní prostředí.

Zájemcům byly představeny jednotlivé oblasti podpory, byly zmíněny chyby žadatelů při předkládání žádostí, doporučení u nejčastějších typů žádostí a zhodnocení předchozích výzev.  Dále byl představen systém hodnocení projektů a jejich nákladovosti. Semináře se zúčastnilo 65 zájemců z řad měst a obcí, státních institucí, projektantů a NNO.  Aktuální znění dokumentů OPŽP bude zveřejněno až s vyhlášenou výzvou na stránkách www.opzp.cz. Prezentaci ze semináře je možné stáhnout zde. PPT, 2,97 MB

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt