Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Střevle se vrátila domů

Střevle se vrátila domů

Střevle se vrátila domů

4.12.2012

Napomohl tomu projekt „Odbahnění horního rybníčku v PR Libouchecké rybníčky“ financovaný z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK).

Přírodní rezervace Libouchecké rybníčky, součást evropsky významné lokality Libouchecké bučiny, je cenná zejména přítomností původních druhů ryb střevle potoční a slunky obecné a výskytem několika druhů obojživelníků – např. blatnice skvrnité, kuňky obecné, skokana štíhlého nebo čolka obecného. Pro zlepšení životních podmínek těchto chráněných živočichů proběhlo v říjnu odbahnění a redukce vodních rostlin horního rybníčku. V okolí byly odstraněny náletové dřeviny a vybudována nová tůň. Ryby byly přeneseny na vybrané přechodné stanoviště v národním parku České Švýcarsko. Odtud byli obyvatelé horního rybníčku – převážně střevle potoční - přestěhováni nazpět do revitalizovaného původního domova. Velký dík za pomoc při transferu živočichů patří pracovníkům Správy NP České Švýcarsko.

Horní rybníček v době vypouštění ještě zarostlý vegetací

 

Přenášená střevle potoční

 

Horní rybníček po odbahnění, v popředí nově vybudovaná tůň

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt