Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Výsledky hnízdění sokola stěhovavého v Labských pískovcích

Výsledky hnízdění sokola stěhovavého v Labských pískovcích

Výsledky hnízdění sokola stěhovavého v Labských pískovcích

19.7.2011

V roce 2011 Správa CHKO pokračovala v monitoringu sokola stěhovavého na území CHKO LP.

V roce 2011 Správa CHKO pokračovala v monitoringu sokola stěhovavého na území CHKO LP. Dle zkušeností s hnízděním sokola v minulých letech probíhal na vytipovaných lokalitách průběžný monitoring ve spolupráci strážců NP České Švýcarsko, zoologů ze Správy CHKO Labské pískovce a také za nemalé spolupráce Českého horolezeckého svazu, jmenovitě pana J. Pletichy.

Hnízdní lokality byly monitorovány minimálně 1x za týden. Jednalo se o lokality NPR Kaňon Labe, lokalita nad Dolním Žlebem, Ostrov, Nad Stěnami u Libouchce, Děčín-Bělá a Děčínský Sněžník. Zájmové lokality byly na základě pozorování přechodně uzavřeny pro návštěvníky, zejména horolezce.

V roce 2011 zahnízdil sokol stěhovavý na  3 lokalitách: Nad Stěnami v k.ú. Libouchec, u Dolního Žlebu a v Děčíně–Bělé. Nebylo potvrzeno hnízdění na lokalitách Děčínský Sněžník, Růžový pilíř a zřejmě ani na lokalitě Ostrov. Na základě přímých pozorování mláďat sokola stěhovavého lze konstatovat, že na území CHKO LP bylo v roce 2011 úspěšně vyvedeno minimálně 8 (9) jedinců sokola stěhovavého. Po třech jedincích v lokalitách Nad Stěnami, Bělá a nad Dolním Žlebem.

V současné době jsou zrušena přechodně uzavřená území a celá oblast CHKO LP je tedy opět volně přístupná návštěvníkům a horolezcům.

Za správu CHKO LP bych tímto rád poděkoval všem spolupracovníkům a dobrovolníkům za pomoc s monitoringem a hlídáním hnízdních lokalit sokola stěhovavého. Široké veřejnosti, návštěvníkům CHKO a zejména horolezcům bychom rádi poděkovali za respektování přechodných uzávěr území kolem hnízdních lokalit.

 

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt