Array
čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Zajímavý nález: žába blatnice

Zajímavý nález: žába blatnice

Zajímavý nález: žába blatnice

18.4.2012

Blatnice skvrnitá nalezena v Labských pískovcích.

Správa CHKO Labské pískovce již několik let zajišťuje transfery obojživelníků na „kritických“ úsecích. Jedná se o tzv. tažná místa, kde obojživelníci musejí překonávat silnici. Aby zde nedocházelo k jejich střetu s automobily, okolí vozovky se zahradí a obojživelníci se shromažďují ve sběrných nádobách. Při vybírání sběrných nádob ochrana přírody získává řadu cenných informací o velikosti populací a četnosti jednotlivých druzích v dotčených lokalitách. 

Žáby jsou pak přeneseny do míst jejich rozmnožování. Obvykle se jedná o tůně, rybníčky či mokřady. Jedním z takových míst na území Labských pískovců je i okraj města Česká Kamenice, kde se podařilo nalézt velmi vzácný druh žáby blatnice skvrnité. Je to jeden z mála aktuálních údajů v tomto území. Blatnice je druhem velmi citlivým na čistotu vody, zejména v době vývoje pulců. Blatnice je nočním živočichem a přes den jej téměř nespatříme.

 

 

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt