čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Mezinárodní seminář na téma "Invazní rostliny v chráněných územích"

Mezinárodní seminář na téma "Invazní rostliny v chráněných územích"

Mezinárodní seminář na téma "Invazní rostliny v chráněných územích"

20.10.2014

Děčínský zámek hostil ve dnech 16.-17. října 2014 mezinárodní seminář na téma Invazní rostliny v chráněných územích.

Pořadateli byli společně Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa CHKO Labské pískovce, česká sekce Federace Europarc, Český národní komitét programu UNESCO Člověk a biosféra a Centrum Národního parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau. Okolo 80 účastníků z ČR, Saska, Bavorska a Polska si vyměňovalo zkušenosti, jak bránit přírodu před invazními druhy rostlin, přičemž zazněly referáty jak z akademické obce, tak z ochrany přírody, včetně zástupců ministerstva životního prostředí a chráněných území. Mezi nebezpečné invazní druhy rostlin, které mají schopnost potlačovat přirozená lesní i nelesní společenstva, patří v našem regionu např. borovice vejmutovka invadující pískovcové skály nebo křídlatky a netýkavka žláznatá, šířící se zejména podél vodních toků. Klíčový je přitom nejen aktivní přístup státní ochrany přírody, ale nezbytná je i spolupráce s vlastníky pozemků a trvalá práce s veřejností akcentující význam managementu invazních druhů.

Handrij Härtel

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt