čeština english polszczyzna
Správa CHKO Labské pískovce >> Aktuality >> Revitalizované Libouchecké rybníčky jsou vyhledávaným rozmnožištěm obojživelníků

Revitalizované Libouchecké rybníčky jsou vyhledávaným rozmnožištěm obojživelníků

Revitalizované Libouchecké rybníčky jsou vyhledávaným rozmnožištěm obojživelníků

14.4.2014

Na lokalitě jsou právě k vidění stovky snůšek skokana hnědého, pářící se ropuchy obecné, při troše trpělivosti lze zahlédnout také svatební tance čolků.

Vodní plochy v přírodní rezervaci Libouchecké rybníčky, která je součástí evropsky významné lokality Libouchecké bučiny, jsou cenné zejména z hlediska společenstev původních vodních druhů ryb stojatých vod, například slunky obecné a střevle potoční. Vyskytuje se zde také řada obojživelníků, např. blatnice skvrnitá, kuňka obecná, skokan štíhlý, skokan hnědý, čolek obecný a ropucha obecná. Podmínky vodních ploch pro tyto živočichy se postupně zhoršovaly v důsledku  zanášení sedimentem, silným zárůstem vodními rostlinami, zastíněním hladiny okolními dřevinami a tlením spadaného listí. V roce 2012 bylo proto provedeno odbahnění horního rybníčku, v jeho okolí byly odstraněny náletové dřeviny a vybudována nová tůň (viz předchozí aktualitu). Úpravy byly financovány z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), realizaci úprav zajistila Správa CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem. Nové podmínky revitalizovaného rybníčku obojživelníkům svědčí.

Libouchecké rybníčky vyhledávají v období rozmnožování stovky jedinců obojživelníků. V mělčích břehových částech hromadně kladou skokani hnědí, ropuchy obecné namotávají provázky svých snůšek na vodní vegetaci.

Detail snůšky skokana hnědého.

Charakteristické řetízkovité snůšky ropuchy obecné.

Amplex ropuch obecných během kladení.

Páření ropuch obecných.

Pulci skokana hnědého staří necelý jeden týden.

Foto: Ing. Jana Doležalová, Ph.D.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt