čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Činnost pracoviště >> Ekologická výchova - EVVO

Ekologická výchova - EVVO

Cílem Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce je vyvolat u dětí a veřejnosti zájem o přírodu a posílit jejich ohleduplnost a odpovědnost k přírodě.

 

 

   

  • NABÍDKA PRO ŠKOLY - přednášky, eko-programy v přírodě ( I. a II. stupeň ZŠ, SŠ)   

   

  • AKCE PRO DĚTI - Týden Země, spolupráce na Dni pro dětskou knihu v Městské knihovně Děčín  

   

  • AKCE PRO VEŘEJNOST - výstavy, cestopisné besedy, exkurze, informační stánek Správy CHKO LP, besedy v Klubu seniorů Bezručova, programy pro Sociální ústav Stará Oleška

   

 

  • INFORMAČNÍ CENTRUM TISÁ           

Na Správě CHKO Labské pískovce pracuje vyčleněný pracovník, který se zabývá ekologickou výchovou. Také odborní pracovníci Správy CHKO LP se na této činnosti spolupodílejí.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt