čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Činnost pracoviště >> Evropsky významné lokality v Ústeckém kraji

Evropsky významné lokality v Ústeckém kraji

Evropsky významné lokality (EVL) jsou  chráněná území vyhlášená v rámci soustavy NATURA 2000 k ochraně evropsky významných přírodních stanovišť a evropsky významných volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise O stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21. května 1992. Seznam evropsky významných stanovišť a druhů vyskytujících se v ČR je uveden ve vyhlášce MŽP č. 166/2005 Sb.

Evropsky významné lokality jsou  legislativně podloženy zákonem  č. 114/1992 Sb.  O ochraně přírody a krajiny, v platném znění, který implementuje evropskou směrnici O stanovištích. EVL v ČR jsou zařazeny nařízením vlády č. 132/2005 Sb. ze dne 22.12. 2004 do tzv. národního seznamu. Tento seznam byl 26.10. 2009 doplněn Nařízením vlády č. 371/2009 Sb. o další  lokality. Po schválení Evropskou komisí jsou EVL zapsány do tzv. evropského seznamu.

Více o EVL zde.


Národní seznam EVL - Ústecký kraj

kód lokality název lokality rozloha lokality (ha)  
CZ0424034 Babinské louky 74.2738  
CZ0424036 Běšický chochol 28.5255  
CZ0423198 Bezejmenný přítok Trojhorského potoka 0.7727  
CZ0424030 Bezručovo údolí 1195.0762  
CZ0424129 Bílé stráně u Litoměřic 63.9196  
CZ0424135 Bílé stráně u Štětí 11.3527  
CZ0423201 Blšanský chlum 18.4263  
CZ0420451 Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch 376.8554  
CZ0422075 Borečský vrch 34.1356  
CZ0420026 Bořeň 67.4043  
CZ0423202 Březina 59.7703  
CZ0423203 Černovice 13.6937  
CZ0424031 České Švýcarsko 10621.0487  
CZ0420069 Dětanský chlum 48.9690  
CZ0423206 Dobrná 7.7513  
CZ0423210 Doubravka 42.7413  
CZ0424125 Doupovské hory 12584.7146  
CZ0423651 Držovice - rodinný dům 0.0385  
CZ0420044 Evaňská rokle 16.5649  
CZ0420074 Grünwaldské vřesoviště 129.9946  
CZ0423211 Háj u Oseka 12.9715  
CZ0420007 Holý vrch 38.2358  
CZ0424038 Holý vrch u Hlinné 102.9062  
CZ0420014 Hora Říp 90.0487  
CZ0423507 Horní Kamenice 185.6252  
CZ0423212 Hořenec - Číčov 20.8310  
CZ0423001 Huníkovský potok 4.2579  
CZ0423213 Chomutov - zoopark 44.3752  
CZ0423652 Chřibská - kostel 0.0649  
CZ0423653 Jílové u Děčína - škola 0.0873  
CZ0423215 Kateřina - mokřad 9.8511  
CZ0422077 Kleneč 5.2667  
CZ0420528 Klínovecké Krušnohoří 1175.6730  
CZ0420021 Kokrháč - Hasištejn 168.0240  
CZ0423216 Kopistská výsypka 327.6803  
CZ0420459 Košťálov 485.4839  
CZ0422079 Královomlýnský rybník 0.6047  
CZ0423217 Krásný Dvůr 103.9764  
CZ0420406 Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník 18.3414  
CZ0424111 Labské údolí 1368.7935  
CZ0420455 Lhota 82.9671  
CZ0420500 Libouchecké bučiny 601.5499  
CZ0420454 Lipská hora 66.0249  
CZ0423654 Lobendava - kostel 0.0941  
CZ0424037 Lovoš 292.9447  
CZ0423219 Luční potok - Třebušín 0.6592  
CZ0420520 Lužickohorské bučiny 625.7191  
CZ0420416 Milešovka 490.1785  
CZ0420085 Mokřad pod Terezínskou pevností 3.8458  
CZ0420015 Myslivna 61.9669  
CZ0420008 Na Černčí 7.1383  
CZ0420076 Na dlouhé stráni 13.5980  
CZ0420035 Na loučkách 1015.1181  
CZ0422081 Na spáleništi 2.1810  
CZ0423006 Nebeský rybníček u Veselí 1.3680  
CZ0420144 Novodomské a polské rašeliniště 2505.3750  
CZ0424039 Oblík - Srdov - Brník 335.1659  
CZ0423510 Ohře 506.9111  
CZ0420501 Olšový potok 357.5893  
CZ0420456 Ostrý 93.2383  
CZ0423223 Petrohrad 34.2863  
CZ0422084 Písčiny u Oleška 28.8457  
CZ0420462 Plešivec 5.1961  
CZ0423224 Ploskovice 9.0081  
CZ0420160 Podmilesy 237.5555  
CZ0423225 Radobýl 29.3290  
CZ0424033 Raná - Hrádek 168.9420  
CZ0420053 Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště 61.0186  
CZ0420449 Sedlo 54.3701  
CZ0423227 Sinutec - Dlouhý kopec 31.5786  
CZ0420041 Skalky u Třebutiček 65.2897  
CZ0420525 Slanisko u Škrle 10.0094  
CZ0422085 Soběchlebské terasy 2.3978  
CZ0424134 Sovice u Brzánek 1.0679  
CZ0420083 Spravedlnost-Chřibská 61.0896  
CZ0423228 Strádovský rybník 3.7983  
CZ0420061 Stráně nad Chomutovkou 8.7581  
CZ0424133 Stráně nad Suchým potokem 5.6331  
CZ0424136 Stráně u Drahobuzi 7.8494  
CZ0420059 Stráně u Velkého Újezdu 8.6046  
CZ0420063 Stroupeč 24.3882  
CZ0420082 Studenec 846.2335  
CZ0420460 Třtěnské stráně 12.5636  
CZ0423229 Údlické Doubí 43.8137  
CZ0420171 Údolí Hačky 105.9614  
CZ0420507 Údolí Chřibské Kamenice 338.2513  
CZ0420073 Údolí Podbradeckého potoka 94.0635  
CZ0423656 Úštěk - kostel 0.0761  
CZ0420013 V hlubokém 23.4725  
CZ0422087 V kuksu 20.2197  
CZ0420166 Velký rybník 88.8164  
CZ0420165 Velký vrch - Černodoly 87.4069  
CZ0420004 Vrbka 16.0724  
CZ0423232 Vrch Hazmburk 31.3901  
CZ0423233 Vrch Milá 5.4900  
CZ0423236 Všechlapy - Kamýk 12.0851  
CZ0424127 Východní Krušnohoří 14629.3396  
CZ0420012 Želinský meandr 189.6673  

 

Návrhy souhrnů doporučených opatření

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt