čeština english

Historie ochrany

1923 – první snaha o ochranu Labských pískovců

V zápise konzervátora Rudolfa Maximoviče z roku 1923 se píše: „Zájem uchování krajinných a přírodních krás zde vytčených jest zájmem veřejným. České Švýcarsko jest vhodným objektem turistického ruchu. Jde opravdu o významné objekty, neboť tato oblast má nejen v detailu, ale i jako krajinný celek nesporný charakter přírodní památky, vhodné ke zřízení parciální reservace. Proto má ministerstvo zájem na udržení území v dochovaném stavu, oddálení všech nebezpečí, která by mu hrozila, a na vědeckém probádání a využití.“

1933 – vyhlášení tří chráněných území

Již za první republiky existovala na území české části Labských pískovců tři chráněná území. Jednalo se o Edmundovu soutěsku (zrušeno 1965), Pravčickou brána a Tiské stěny (zrušeno 1965). Všechna byla vyhlášena v roce 1933 a v letech 1933 - 1938 to byla jediná chráněná území celého Českosaského Švýcarska. 

1953 – první ucelený návrh na velkoplošnou ochranu

První ucelený návrh na zřízení velkoplošné ochrany Labských pískovců (Českého Švýcarska) lze nalézt v diplomové práci dr. Jana Čeřovského z roku 1953 s názvem „Lesy v Děčínských stěnách“, s podtitulem „Návrh na zřízení státem chráněné přírodní oblasti Děčínské stěny“. Tento návrh zahrnoval rozsáhlé území na pravobřežní straně Labe a ochranné pásmo s Růžákem a kaňonem Labe. Práce navrhuje i několik rezervací a jedno chráněné naleziště.

1956 – zřízení CHKO Sächsische Schweiz

            Na saské straně byl v roce 1954 zpracován první oficiální plán pro vyhlášení národního parku. Tento plán se setkal s velkou podporou, nicméně politicky bylo přijetí kategorie „národní park“ neprůchodné. Proto byla v roce 1956 zřízena Chráněná krajinná oblast Sächsische Schweiz o celkové rozloze 368 km2.

1963 – první návrh na bilaterární přírodní park

V roce 1963 učinil německý publicista Reimar Gilsenbach pozoruhodný návrh na zřízení přírodního parku v Labských pískovcích. Ve své knize „Sächsische Schweiz“ jako první přichází s myšlenkou bilaterálního přírodního parku v Labských pískovcích. O rok později publikoval tuto myšlenku i v Ochraně přírody.

1972- vyhlášení CHKO Labské pískovce

V roce 1964 popsal v Ochraně přírody dr. Jan Čeřovský navrhovanou Chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce. Návrh zahrnoval, vzhledem k značnému imisnímu poškození levobřežní strany, pouze část pravobřežní. Chráněná krajinná oblast Labské pískovce byla nakonec v roce 1972 vyhlášena na území o rozloze 324 km2 po obou stranách řeky Labe. Na jejím území byly v roce 1973 zřízeny vedle již existujícího chráněného přírodního výtvoru Pravčické brány i čtyři státní přírodní rezervace: Čabel, Nad Dolským mlýnem, Ponova louka, Růžák. V roce 1977 přibyla státní přírodní rezervace Babylon. Další přírodní rezervace a památky následovaly po roce 1990. Zonace CHKO Labské pískovce byla navržena v roce 1982, schválena v roce 1986 a upřesněna v roce 1994.

1982 – návrh o vyhlášení biosferické rezervace

Rozbor přírodních a krajinných hodnot Labských pískovců z roku 1982 obsahuje i zmínku o vhodnosti území k vyhlášení biosférické rezervace UNESCO po obou stranách státní hranice. V roce 1985 pak předložil dr. Čeřovský návrh na vyhlášení Českosaského Švýcarska bilaterální biosferickou rezervací. Tento záměr ztroskotal na nezájmu na německé straně. Od počátku roku 2003 probíhají přípravné práce na vyhlášení biosferické rezervace na české území.

1990 – zřízení NP Sächsische Schweiz

Od roku 1970 byla Chráněná krajinná oblast Sächsische Schweiz zařazena do kategorie „chráněná krajinná oblast centrálního významu“. Tím se dostalo této oblasti velkých privilegií. Od roku 1987 byla řízena vlastním orgánem, čímž byly dány dobré základy pro vznik národního parku. V roce 1990 bylo vydáno zákonné nařízení o zřízení Národního parku Sächsische Schweiz (93 km2). Slavnostní otevření se konalo v roce 1991.

1999 - vyhlášení NP České Švýcarsko

V souvislosti s vyhlášením národního parku Sächsische Schweiz začaly přípravy k obdobnému kroku i na straně české. Po důkladném zvážení a konzultaci s odborníky byla rozloha připravovaného Národního parku České Švýcarsko navržena na 97km2. Koncem roku 1994 však Lesy ČR předložily variantu Sever o výměře 55 km2. Uvedená varianta vypouštěla soutěsky říčky Kamenice, Jetřichovické skály či NPR Růžák. Po dlouhých jednáních se podařilo najít kompromisní řešení a  roce 1999 byl přijat zákon o zřízení Národního parku České Švýcarsko na ploše 79 km2. Slavnostní otevření národního parku se konalo v roce 2000. V roce 2002 byla schválena jeho zonace.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt