čeština english

Historie turistiky

Rozvoj turistiky jako způsobu trávení volného času a poznávání krajiny přineslo až období postromantismu v 19. století. Odlehlé, tajemně se tvářící rokle a pískovcové labyrinty byly ideálním zdrojem pro rozvoj lidské fantazie a touhy po poznání a jedinečnosti prožitku. Putování bylo zpočátku převážně zálibou šlechticů, učenců a umělců.

První turistické stezky vznikly na levém břehu Labe a zřídil je roku 1818 správce lázní v Horním Žlebu jako doplněk léčebného areálu. Rostoucímu zájmu o přírodní krásy vycházeli vstříc majitelé zdejších panství výstavbou cest, stezek, mostů a zřizováním vyhlídek. Kinští začali od třicátých let 19. století systematicky zpřístupňovat českokamenické panství. Mimo jiné byly zbudovány chatky na Vilemínině stěně, na Rudolfově kameni a v roce 1856 na Mariině skále. Také Clary-Aldringenové, majitelé bynoveckého panství, velkoryse investovali zejména do turistických atraktivit Pravčické brány a soutěsek Kamenice. V roce 1881 byl pod Pravčickou bránou vybudován na místě starého výčepu hotel, postavený v alpském stylu. K ubytování knížecí společnosti a majetnějších hostů byl na Mezní Louce postaven honosný hotel, který byl otevřen o Velikonocích roku 1892 a který slouží dosud. Mezníkem v rozvoji turistiky bylo otevření Edmundovy soutěsky. Předcházely mu průkopnické plavby mladých odvážlivců, z nichž první se uskutečnila v roce 1877, a provizorní zpřístupnění roku 1889. Slavnostní zahájení provozu proběhlo 4. května 1890. Obdobou Edmundovy soutěsky je Divoká soutěska, otevřená roku 1898. Zásluhou Edmunda Clary-Aldringena byla v roce 1881 otevřena rozhledna na Růžovském vrchu, kde byl později přistaven hostinec. Na druhé straně Labe byla první rozhlednou 33 m vysoká věž na Vysokém (Děčínském) Sněžníku, financovaná majitelem děčínského panství Františkem Antonínem Thunem. Je postavena z pískovcových kvádrů a slouží návštěvníkům dodnes.

Nezištný podíl na turistickém zpřístupňování oblasti měli i členové místních horských spolků. Horský spolek pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz) vznikl v Děčíně po vzoru podobných alpských spolků v roce 1878. Východní část Českého Švýcarska, Šluknovský výběžek a Lužické hory spravoval Horský spolek pro nejsevernější Čechy (Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen). Odbory spolků vykonaly obrovský kus práce. Kromě turistického značení, budování cest a silnic, stavěly lavičky, chatky, restaurace, rozhledny, provozovaly ubytovny či koupaliště a vydávaly mapy, průvodce a noviny.

Útlum turistiky, vyvolaný první světovou válkou, byl v poměrně krátké době překonán. Podstatně výraznější zlom přinesla druhá světová válka a následné období s vystěhováním německého obyvatelstva. Po dosídlení českým obyvatelstvem začal v oblasti nakrátko působit Klub českých turistů, který měl snahu pečovat o některá zařízení převzatá od německých spolků. Jelikož chyběla široká členská základna v obyvatelstvu, nebylo pochopitelně možné navázat na vysokou úroveň německé turistiky, a tak mnohá turistická zařízení byla opuštěna, zchátrala nebo lehla popelem. Restaurace na Tanečnici byla úmyslně zapálena v květnu 1946. Rozlehlá letní restaurace na Vysokém Sněžníku zchátrala do té míry, že musela být v roce 1987 stržena buldozerem. Po komunistickém převratu v roce 1948 byla turistika postavena na zcela jiných základech a organizována jako sjednocená tělesná výchova. Od konce padesátých let 20. století vznikaly první tělovýchovné jednoty zaměřující se na výlety, případně na turistické srazy. Od roku 1966 probíhá zimní táboření na Vysokém Sněžníku a od roku 1983 pod Vlčí horou. K určitému oživení přispěly zcela nové formy odborářské, podnikové a dětské hromadné rekreace. Novým jevem se stal také tramping, který zde zapustil hlubší kořeny až po druhé světové válce. V roce 1990 byl obnoven Klub českých turistů, jehož zdejší oddíly jsou začleněny do Labsko-lužické oblasti. V Labských pískovcích provozují v současnosti ubytovnu v Kyjově a ve Vlčí Hoře. V roce 1999 byla otevřena nová restaurace na Vysokém Sněžníku, kterou postavilo a provozuje Rádio Děčín. Dnes získávají na popularitě pochody pro veřejnost (např. Skalními hrádky Labských pískovců) a cyklozávody. Od devadesátých let minulého století také dochází k neobvyklému nárůstu cykloturistiky. Podobně jako v jiných oblastech vzniká v Labských pískovcích síť cyklotras.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt