čeština english

Památné stromy

Na území CHKO Labské pískovce je vyhlášeno 26 památných stromů, většinou se jedná o jednotlivé exempláře a pouze ve dvou případech o skupinu stromů. Druhově jsou mezi vyhlášenými stromy nejvíce zastoupeny lípy malolisté a duby letní. Stromy jsou rovnoměrně vyhlašovány ve volné krajině i v zástavbě. Veškeré památné stromy jsou pravidelně kontrolovány, je pořizována fotodokumentace a je zajištěno pravidelná péče prostřednictvím odborné firmy. Ošetření je většinou prováděno s cílem odstranit suché větve v koruně, kmenové výmladky, zajistit kontrolu dutin, příp. jejich vyčištění, ve výjimečných případech je prováděna redukce koruny k zabezpečení stromů a jejich úpravám po škodách způsobených silnějším větrem.

Seznam a základní údaje platných památných stromů ke dni 22.11.2010 jsou uvedeny v následujícím textu:

 

Lípy malolisté (Tilia cordata) v Rájci (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 30.07.1998

Počet vyhlášených stromů: 2

Umístění: za osadou Rájec, v blízkosti státní hranice se SRN, u bývalého hostince

Obvod kmenů 430 cm, 540 cm

 

Líska turecká (Corylus colurna) v Petrovicích (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 21.05.1998

Umístění: v obci Petrovice u hlavní silnice za potokem

Výška (m): 10

Obvod (cm): 361

 

Modřín evropský (Larix decidua) u Petrovic (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 20.04.1994

Umístění: Na mírném svahu na okraji obce při státní hranici se SRN

Výška (m): 18

Obvod (cm): 550

 

2x javor klen (Acer pseudoplatanus), 2x platan javorolistý (Platanus hispanica) a 1x lípa malolistá (Tilia cordata)

Datum vyhlášení: 06.08.1995

Počet vyhlášených: 6

Počet současných: 5

Umístění: pod Kvádrberkem u trati nedaleko silnice Děčín-Hřensko

 

Borovice lesní (Pinus sylvestris) u obrázku

Datum vyhlášení: 04.02.1998

Umístění: Při staré cestě "Hirschhornwerg" vedoucí z Kamenické Stráně přes Novou Vísku do Růžové v lesním úseku „Na Folgách“

Výška (m): 18

Obvod (cm): 232

Lípa malolistá (Tilia cordata) v Brtníkách (FOTO LB)

 

Datum vyhlášení: 08.11.1996

Výška (m): 25

Obvod (cm): 605

Umístění: v obci poblíž hlavní křižovatky na dvoře u objektu čp. 219

 

Buk lesní (Fagus sylvestris) v Lužné

Datum vyhlášení: 08.05.1997

Výška (m): 22

Obvod (cm): 361

Umístění: v osadě Lužná na rozhraní obecné cesty a soukromého pozemku u objektu čp. 20 (k.ú. Stará Oleška)

 

Buk lesní (Fagus sylvestris) v lesoparku na Kvádrberku (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 26.06.1998

Výška (m): 26

Obvod (cm): 365

Umístění: v lesoparku na svahu Stoličné hory (Kvádrberg) při ústí vodárenské štoly.

 

Lípa malolistá (Tilia cordata) u Vlčí Hory (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 20.04.1994

Výška (m): 15

Obvod (cm): 517

Umístění: na náhorní plošině na rozcestí s kapličkou na křižovatce k osadě Sněžná.

 

Lípa malolistá (Tilia cordata) v České Kamenici (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 30.01.1996

Výška (m): nezadáno

Obvod (cm): nezadáno

Umístění: v obci poblíž silnice od Děčína za benzinovým čerpadlem (k.ú. Dolní Kamenice).

 

Dub letní (Quercus robur) u Vlčího jezera

Datum vyhlášení: 20.04.1994

Výška (m): 28

Obvod (cm): nezadáno

Umístění: na okraji lesního porostu při lesní komunikaci k Vlčímu jezeru (k.ú. Bynov).

 

Dub letní (Quercus robur) u Bynova

Datum vyhlášení: 20.04.1994

Výška (m): 20

Obvod (cm): nezadáno

Umístění: na okraji lesního porostu při lesní zpevněné komunikaci pod Sněžníkem.

 

Tis červený (Taxus baccata) ve Škrabkách

Datum vyhlášení: 01.06.1994

Výška (m): 12

Obvod (cm): 210

Umístění: u domu Na Výšinách 1771/36, Děčín IV-Škrabky

 

Dub letní (Quercus robur) v Jalůvčí  (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 01.02.2006

Výška (m): 26

Obvod (cm): 530

Umístění: U místní komunikace nedaleko okraje lesního porostu v místech poslední zástavby v osadě Jalůvčí (k.ú. Prostřední Žleb).

 

Dub letní (Quercus robur) v Jílovém (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 02.02.2006

Výška (m): 23

Obvod (cm): 270 cm, 320 cm

Umístění: při silnici Jílové-Sněžník, v zahradě bývalého hostince „Pod lesem“.

 

Dub letní (Quercus robur) v Janově (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 30.08.2000

Výška (m): nezadáno

Obvod (cm): nezadáno

Umístění: na kraji zástavby obce směrem na Arnoltice.

 

Dub letní (Quercus robur) v Děčíně (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 23.07.2001

Výška (m): nezadáno

Obvod (cm): nezadáno

Umístění: v zástavbě na svahu v Hluboké ulici.

 

Dub letní (Quercus robur) ve Vysoké Lípě (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 28.11.2001

Výška (m): nezadáno

Obvod (cm): nezadáno

Umístění: solitérní dub v pastvinách tvořící významnou dominantu volné krajiny.

 

Dub letní (Quercus robur) v Srbské Kamenici  (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 28.04.2010 jako „Kampfův dub

Výška (m): 24

Obvod (cm): 447

Umístění: mimo zástavbu obce v údolíčku na úpatí Růžovského vrchu (k.ú. Srbská Kamenice).

 

Dub letní (Quercus robur) v Růžové  (FOTO LB)

Datum vyhlášení: 05.05.2010 jako „Wernerův dub

Výška (m): 24

Obvod (cm): 473

Poznámka: Ve zastavěné části obce na hraně údolí v blízkosti historického objektu (k.ú. Růžová).

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt