čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Činnost pracoviště >> Strážci ochrany přírody

Strážci ochrany přírody

V současnosti disponuje Správa pěti strážci a třemi zpravodaji. Z těchto pěti dobrovolných strážců jsou dva současně  profesionálními strážci NP České Švýcarsko. Tento fakt logicky vyplynul ze skutečnosti, že krajina NP a CHKO do sebe volně přechází (i když jsou to administrativně dva celky). Vedením aktivu strážců je pověřen jeden pracovník Správy.

Činnost strážní služby spočívá v následujícím:

  • přenos informací z terénu na správu
  • působení na návštěvníky (průvodcovská informační služba)
  • spolupráce při odborných pracích
  • údržbářské práce na zařízení v terénu
  • vedení brigád

Konkrétní úkoly, které plnila strážní služba v posledních letech, byly následující:

  • provádění strážních pochůzek a kontrolování dodržování ochranných podmínek CHKO, nedostatky byly řešeny většinou domluvou, případně pokutovým řízením. Jednalo se obvykle o vjíždění motorovými vozidly a jejich parkování mimo vyhrazená místa, poškozování informačních tabulí a  zakládání černých skládek
  • hlídání sokolích hnízd
  • likvidace černých skládek. Z iniciativy  strážců došlo v r. 2008 k likvidaci rozsáhlé letité skládky pneumatik mezi Janskou a Veselým (šlo zhruba o 200 až 300 kusů včetně nebezpečného odpadu). Strážcům se podařilo do této akce zapojit místní obyvatele, podnikatele, mládež a lesní správu.

Prosba o spolupráci: Velkým problémem je dopadení původce černé skládky. Správa se proto obrací na veřejnost o sdělení osob, které vyvážejí odpad mimo místa k tomu určená, kterými jsou sběrné dvory a veřejné skládky.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt