čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Maloplošná zvláště chráněná území

Maloplošná zvláště chráněná území

Na území CHKO Labské pískovce je vyhlášeno celkem 18 maloplošných zvláště chráněných území, z toho je jedno v kategorii národní přírodní rezervace, jedenáct  v kategorii přírodní rezervace a šest v kategorii přírodní památka.

V působnosti pracoviště je dále národní přírodní rezervace Jezerka, která leží mimo území CHKO.

Národní přírodní rezervace

Přírodní rezervace

Přírodní památky

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt