Zarząd PK Labské pískovce >> Správa CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Zarząd PK Labské pískovce

Zarząd PK Labské pískovce

Teplická 424/69, 405 02 Děčín
Tel.: +420 412 518 202

pracoviště Ústí nad Labem
Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: + 420 475 220 525


+420 412 518 202 nebo +420 412 518 287
+420 412 518 929 (nebo provolba na jednotlivé pracovníky)
labpis@ + přípona nature.cz

Obszar budują   w większości kredowe, mezozoiczne osady. Późniejsza aktywność wulkaniczna rozłamała grubą na ok. 1km  płytę piaskowcową systemem uskoków. Przez następne miliony lat oblicze krainy było modelowane przez najróżniejsze siły erozyjne. Podstawowym elementem rzeźby obszaru są przypominające kaniony doliny oraz przełomy otoczone przez skalne wieże oraz masywy tworzące miejscami skalne miasta. Przełom Łaby między Děčínem a Hřenskem przedstawia unikatowy twór natury. Do ważnych dopływów tej rzeki należą Kamenice (jej kanionem zwiedzający mogą  przepłynąć  łódkami), oraz  Křinice. Gatunki roślinności są dostosowane do piaskowcowego, niezbyt bogatego w składniki odżywcze, podłoża, oraz do ekstremalnych wahań  temperatury i braku wilgoci. Na trzeciorzędowych skałach wylewnych: bazaltowych i fonolitowych, rosną żyzne  buczyny, w których runie znajdziemy na przykład: żywiec dziewięciolistny, wawrzynek wilczełyko czy marzankę wonną. Reprezentantami flory zimnolubnej są: wroniec widlasty, fiołek dwukwiatowy i podrzeń żebrowiec. Jary i ściany wilgotnych skał są obrośnięte rzadkim i cennym bagnem zwyczajnym oraz całym szeregiem mchów i wątrobowców. Wśród mszaków znajdziemy mnóstwo ciekawych gatunków, jak na przykład świetlankę, Tetrodontium Brownianum  a wśród wątrobowców Cephalozia leucantha.

Różnorodność siedlisk umożliwia występowanie całego szeregu zwierząt na relatywnie małym terenie. Liczna jest zwierzyna łowna, zwłaszcza jelenie, sarny oraz dziki. Powszechne są także lisy i kuny. Charakterystycznymi mieszkańcami skał są ryjówki oraz popielice. Ponownie wrócił tu ryś, który jako dawniej częste zwierzę naszych lasów, zasługuje na szczególną ochronę. Przy potokach żyje zimorodek, pliszka górska oraz pluszcz. Spośród siedmiu gatunków sów zwraca uwagę obecność puchacza, sóweczki i włochatki. Oprócz wielu innych gatunków ptaków, które znajdują schronienie w skałach gnieżdzą się tu obecnie dwie - trzy pary bociana czarnego.

Ślady działalności ludzkiej datują się na opisywanym obszarze od mezolitu. Poprzez późny okres grodziskowy oraz trwającą do dziś  kolonizację powstawało wiele wsi oraz siedzib. Dawniej najważniejszych dróg broniły twierdze skalne. Łabskie Piaskowce już od XVIII wieku stały się atrakcyjnym celem odwiedzin dla turystów, alpinistów oraz miłośników przyrody.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1972
Rozloha: 250 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 1 národní přírodní rezervace (Kaňon Labe)
10 přírodních rezervací
5 přírodních památek
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště, Jezerka, Novodomské rašeliniště, Úhošť, Národní přírodní památky Ciboušov a Doupňák a Přírodní památky Mravenčák a Rašovické skály.
Zarząd PK Labské pískovce

Zarząd PK Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt