čeština english
Správa CHKO Labské pískovce >> Tiské stěny – Projekt technických opatření k zajištění protierozní ochrany

Tiské stěny – Projekt technických opatření k zajištění protierozní ochrany

Zahájení realizace projektu

 

Dne 5. května 2014 bude zahájena realizace projektu „Tiské stěny – Projekt technických opatření k zajištění protierozní ochrany“.  Cílem projektu je omezení eroze v přírodní památce Tiské stěny umístěním dřevěných protierozních přehrážek.

Tiské stěny jsou k erozi velmi náchylné, jsou tvořeny měkkým pískovcem. Navíc jsou vzhledem ke své poměrně malé rozloze hojně navštěvovány turisty a horolezci.  Ročně je navštíví přibližně 45 tisíc návštěvníků. Ti svým pohybem kolem skalních věží k erozi také přispívají, neboť  rozrušují půdní kryt. Pak dochází k snadnějšímu odnosu písku od paty skal a obnažují se méně odolné a měkčí bazální části hornin.  Proces eroze se tak zrychluje.

Přehrážky pomohou řešit problém jak eroze vyvolané pohybem turistů, tak i přirozené. V místech erozního smyvu zabrání odnosu erodovaného materiálu pryč od skal a vzniku erozních rýh. Zároveň vhodným umístěním na některých lokalitách pomohou usměrnit pohyb návštěvníků po stezce, aby zbytečně nedocházelo k dalšímu narušování půdy u úpatí věží. Přehrážky budou tvořeny dubovými hranoly, jejich celková délka bude 1152 m. Povrch stezek, které vlivem nadměrné zátěže také erodují, pomohou zpevnit schodišťové stupně vybudované výhradně z pískovcových kvádrů.

Předpokládané ukončení prací je na konci července 2014.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Výše příspěvku z EU činí  3 505 183, 25 Kč

Příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – www.nature.cz

Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – www.mzp.cz

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí (SFŽP) –   www.sfzp.cz

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt