čeština english

Informace o postupu projektu dne 26.5. 2014

Od zahájení projektu dne 5.5.2014 probíhají práce na okruhu ve Velkých Tiských stěnách. Nejdříve byly budovány dřevěné protierozní  přehrázky, které zabraňují splavování erodovaného písku dále od skal. Jejich realizace je k dnešnímu dni podél značené trasy ve Velkých Tiských stěnách již ukončena. Práce pokračují umisťováním kamenných schodů, jejichž účelem je zpevnění povrchu turistických stezek ve svahu. Minulý týden se zároveň začalo s realizací těchto opatření v Malých Tiských stěnách.
Všechny turistické stezky byly prozatím v době prací volně průchozí, s uzavřením úseků tras se ani v dalších dnech nepočítá.

Na přiložených fotografiích můžete vidět již hotové protierozní přehrázky včetně stejného místa před realizací.

foto: Bc. Jan Šmucar

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt