čeština english

Hydrologie

CHKO Labské pískovce náleží z hlediska hydrologického do povodí Labe, úmoří Severního moře.
Hlavní hydrologickou osou území je řeka Labe, která ve směru S-J dělí celou CHKO na dva nestejně velké celky. Do vlastního území CHKO vstupuje na území města Děčína a opouští v hraničním profilu u Hřenska.
Mimo toho odtéká z CHKO Labské pískovce řada větších i menších vodotečí, které směřují mimo naše státní území, postupně se slévají, tvoří větší toky na území SRN a ústí do Labe.

Přehled větších vodotečí v prostoru CHKO Labské pískovce

č. hydr. poř.

název toku

plocha km2

délka km

srážky na povodí mm

pr. průtok m3/s

spec. průtok l/s/km2

1-14-02-025

Labe nad Jílovským potokem

49 833,413

343,2

652

296,46

5,95

1-14-02-032

Jílovský potok při ústí

76,159

19,5

747

0,71

9,38

1-14-02-028

Labe na státní hranici

51 393,514

357,3

654

308,16

6,00

1-14-05-013

Kamenice nad Chř. Kamenicí

110,286

24,3

835

1,33

12,10

1-14-05-018

Chřibská Kamenice - ústí

64,246

22,2

919

0,92

14,78

1-14-05-027

Kamenice při ústí do Labe

217,199

35,7

838

2,65

12,20

1-14-04-008

Hraniční potok

4,260

4,0

-

-

-

1-14-04-006

Dolnožlebský potok

4,888

4,0

589

0,63

12,80

1-14-04-003

Maxičský potok

7,722

12,4

-

-

-

1-14-04-004

Ludvíkovický potok

7,580

6,0

-

-

-

1-14-04-012

Suchá Kamenice - ústí

16,843

6,9

-

-

-

1-15-02-001

Napajedelský potok

6,494

3,9

588

0,41

8,32

1-15-02-016

Mlžný potok - st. hranice

3,880

2,8

588

0,16

4,20

1-15-02-011

Liščí potok - st. hranice

5,190

3,0

576

0,025

3,84

1-15-02-014

Sporný potok

7,080

4,5

587

0,031

4,40

1-15-02-007

Sněžnický potok

6,940

3,5

534

-

-

1-15-02-005

Ostrovská Bělá

5,380

3,8

574

0,80

15,00

1-15-02-024

Olšovský potok st. hranice

15,608

7,0

-

-

-

1-15-02-026

Petrovický potok st. hranice

8,820

7,5

-

-

-

1-15-01-001

Křinice po Vlčí potok

22,702

8,0

-

-

-

1-15-01-002

Vlčí potok - ústí

6,290

4,4

-

-

-

1-15-01-004

Brtnický potok

10,165

7,0

-

-

-

1-15-01-013

Jetřichovický potok

13,802

6,4

-

-

-

1-15-01-

Křinice na st. hranici

84,051

17,3

-

1,10

13,08

1-15-01-022

Poustev. p. nad Liščím p.

23,040

7,9

-

-

-

1-15-01-023

Liščí potok

15,972

7,6

-

-

-

1-15-01-025

Mikulášovický potok

11,965

6,8

-

0,16

13,37

 

Hydrologické údaje, které jsou k dispozici pro oblast CHKO Labské pískovce, jsou značně neúplné a jsou získány z různých materiálů za různě dlouhá pozorovací období a i to u některých chybí. Lze v podstatě konstatovat, že je nelze mezi sebou porovnávat. Jedinou výjimkou jsou údaje pro velké toky, které pocházejí z období 1931-60.

V každém případě jsou nápadné nízké specifické odtoky z většiny vodotečí v bohaté síti na svahu Sněžnické hornatiny, svažující se k severu, kde takto vzniká rozpor mezi klimatickými a srážkovými poměry a specifickými odtoky jednotlivých vodotečí. Při bližším šetření bylo zjištěno, že tyto nízké hodnoty u většiny toků korespondují se suchými roky 1971 a 1972, kdy stanice Jílové vykazovala pouze 75 % resp. 58 % hodnoty srážek dlouhodobého úhrnu. Z toho vyplývá, že tyto hodnoty nelze použít ke srovnávání. Na druhé straně vodoteče v tomto prostoru vykazovaly vysoké hodnoty specifických odtoků, jsou převážnou měrou dotovány odtokem vod z křídových souvrství, které takto vyrovnávaly deficit srážek. Týká se to zejména Ostrovské Bělé, kde konečně její vznik v erosivním okně je již učebnicový příklad a dále Dolnožlebského potoka, kde zřejmě dochází k obdobnému jevu.

U ostatních toků, týká se to zejména Křinice a Poustevenského potoka (Sebnitz), není uvedeno jakým způsobem a za jaké období zjištěné, resp. uvedené údaje platí.

Přesto je nápadné, že hodnoty specifických odtoků jsou poměrně vysoké. Neodpovídají totiž ani nadmořské výšce, ani obecně geologickým a hydrogeologickým poměrům. Pohybují se kolem hodnoty 13 l/s/km 2.

Správa CHKO Labské pískovce

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt